دل

خیلی سخته فکر کنی یه تکیه گاه داری که میتونی روش حساب کنی ، یکی که باش درد و دل کنی ، باش راحت باشی و اون ادم یه روز یهویی بگه میخوام برم ، دنیا رو سرت خراب میشه میدونم ، فکر نمیکردم یه روزی بیاد منم دل بشکنـــــــــــــــــــــــــــــــم... اونم این طوری...............

/ 0 نظر / 18 بازدید