نگرد دنبالِ کسی که با اون کامل بشی ...خودت یک تنه کامل باش !

وقتی سعی کردی کامل بشی و روی پای خودت بایستی ...چیزی یا کسی رو که میخوای بدستش میاری ...

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 17 بازدید