حس واقعا خوبیه ، اینکه یکی عاشقی باشه ، همون طور که هستی و بودی ، توام عاشقش باشــــــــــــــــــــی  و کنار هم باشین.. حس نکردم تا حالا ولی میدونم حس خوبیه ، خدا کنه بیاد اون روزی که منم اون حسا رو تجربه کنم ولی نمیدونم چرا این یکی حس میکنم که اون روزا رو نخواهم دید....... انقدر دلم پر که ................................................................. جای خالی یه عشق رو هیچ چیز ، واقعا هیچ چیز نمیتونه پر کنه.... کاش..... دیگه میخوام واقعا برا خودم باشم ، مال خودم باشم.. فقط خودم و خودم... دیگه نمیخوام به چیزایی فکر کنم که نمیتونم...................

دیگه .....................

/ 0 نظر / 23 بازدید