هنوز هستند خاطراتی که نمیتونم فراموش کنم و هر وقت بهشون فکر میکنم حسرت میخورم و یه اه بلند از ته دلم میکشم... میدونم اینا واسه چیه ، واسه ترس هایی که دارم ، ترس از ....... .

/ 0 نظر / 36 بازدید